Settore: Tecnologia
NomAd: Banca Intermobiliare 
Sede: Leoforos Irakliou 466 and Kiprou Iraklio, 14122 Athens
Data IPO: 08/05/2009
Raccolta IPO: 7,6 € mln
Prezzo da IPO: 7,6 €
Ricavi 2019: 14,9 € mln

Top Management

Nikolaos Vasilonikolidakis – Presidente
Epameinondas Paschalidis – Amministratore Delegato